Ondřej Brůha

Fotografie je báseň napsaná světlem za pomoci fyzikálních zákonů. Vítejte v mém světě!